Mobiele simulaties, oefen- en demo units igs

Onderdelen

Industriële branden, lekafdichtingen, redding uit besloten ruimten, demonstraties

 

Industriële branden

Flensbranden, vloeistofbranden en brandende overdrukventielen vragen om een zeer specifieke benadering & aanpak en hebben de nodige risico’s voor de hulpdiensten en de omgeving. Wij bieden u de mogelijkheid aan om op locatie uw interventiediensten, productiemedewerkers, procesmensen en/of manschappen te trainen en ze voor te bereiden voor een geslaagde inzet van deze niet alledaagse industriële branden. Met een juiste en doordachte aanpak, de nodige kennis en voldoende training kunnen deze specifieke en zeer risicovolle branden succesvol bestreden worden. Deze simulaties aangevuld in de omgeving van andere objecten maken deze industriële branden compleet, om zo uw mensen tot het uiterste te drijven, deze noodsituaties tot een goed einde te brengen en de omgeving te vrijwaren voor eventuele uitbreidingen. Al de mogelijke oefenscenario’s zijn gasgestookt en verlopen met het nodige respect voor het milieu.

 

Spills & lekafdichting

De mogelijkheden om diverse vloeistof lekken en spills te simuleren op deze oefencontainer zijn ongekend. Zelfs dampvormige gasontsnappingen en lekkages behoren tot de mogelijkheden. Train uw manschappen op het dichten van lekken aan flensverbindingen, gaten en scheuren in leidingen & tanks, lekkende afsluiters, pakkingen & naden, etc. Met behulp van herstelmoffen, spieën, keggen, afdichtingkussens & manchetten, pasta’s, vonkvrij gereedschap, etc. kunnen deze lekken op diverse manieren gedicht worden. De verschillende scenario’s kunnen zeer uiteenlopend zijn. Door een aaneenschakeling van verschillende lekken en het gebruik van ademlucht, de juiste PBM’s, meetinstrumenten, chemiepakken en de nodige gevaaretiketten & pictogrammen, kan men zeer uitgebreid en realistisch oefenen in uw eigen vertrouwde omgeving.

 

Besloten ruimten

Besloten ruimten of confined spaces zoals bv. tanks, vaten, putten & sleuven, kelders, kruipruimten, ketels, silo’s, rioolstelsels, tunnels, pijpleidingen, frigo’s, scheepsruimen, etc. komen vrijwel overal en in alle sectoren voor in allerlei vormen en maten. Vaak moeten er met de nodige entry vergunningen onderhoud en/of herstellingswerken uitgevoerd worden in deze ruimten. Deze besloten ruimten zijn over het algemeen slecht verlucht & verlicht, hebben een moeilijke toegang, zijn niet bestemd voor continu verblijf, is het zuurstof percentage te laag of hebben een gevaarlijke atmosfeer, vaak met ernstige gevolgen of zelfs dodelijke afloop voor de mensen die in deze ruimten aan het werk zijn. Daag uw manschappen uit en train ze om deze niet alledaagse reddingen onder gecontroleerde omstandigheden, in overleg en in samenwerking met de medische discipline tot een goed einde te brengen. Dit alles met het nodige respect voor het slachtoffer zelf.

 

Demonstraties

Wij bieden u de mogelijkheid aan om verschillende zeer spectaculaire demonstraties te geven tijdens de opendeurdag in uw kazerne, organisatie of bedrijf. Laat uw bezoekers kennis maken met de zeer professionele aanpak van uw interventiediensten om deze specifieke interventies en ongewone noodsituaties goed in te schatten, te benaderen, onder controle te krijgen, te bestrijden en om ze tot een goed einde te brengen. De verschillende scenario’s op deze oefen & democontainer zijn zeer uiteenlopend en kunnen ten allen tijden beëindigd en onderbroken worden. Zij verlopen onder zeer veilige en gecontroleerde omstandigheden. De veiligheid van uw manschappen, productie en/of procesmedewerkers komt op de 1ste plaats en blijft steeds gegarandeerd.

 

Neem contact op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.